FITNESS HEINO

FITNESS HEINODé sportschool van Heino aan de C.Huygensstraat 3 in Heino.Wil jij werken aan je gezondheid, kracht of wil je afvallen? Kom dan bij ons trainen om door middel van fitness, sporten en bewegen te werken aan preventie van klachten of een revalidatietraject. Dat houdt in dat je ook zonder therapeutische afspraak of klachten welkom bent in de fitnesszaal!De kleinschalige sportschool in Heino vormt een veilige omgeving waar je op een verantwoorde manier sport en beweegt. Sporten bij Fitness Heino betekent op alle tijden professionele begeleiding en een gezellige sfeer.Naast reguliere fitness van Fitness Heino biedt FysioFits ook begeleide beweeg- en sportactiviteiten, geschikt voor verschillende doelgroepen. Onder begeleiding ga je aan de slag met medische fitness of een persoonlijk beweegprogramma.OVER FITNESSOpeningstijdenMaandag | 08:00 –  21.00Dinsdag | 08:00 – 12:00 & 17.00 – 21.00Woensdag |  08:00 – 21.00Donderdag | 08:00 – 21:00Vrijdag | 08:00 – 12:00Zaterdag & Zondag Gesloten (openstelling volgt snel!)

Bij voldoende sporters zal gekeken worden naar uitbreiding van de sporttijden en dagen. Tevens hoeft u zich niet van te voren in te schrijven voor tijdmomenten. U kunt vrij komen sporten op de aangegeven tijden.

Tarieven

FysioFits heeft verschillende (medische) fitness abonnementen.

Flex abonnement (maandelijks opzegbaar voor de laatste dag van de maand)
O 1x per week € 27,50 per maand
O 2x per week € 35,00 per maand
O Onbeperkt € 40,- per maand

Jaar abonnement
O 1x per week € 25,00 per maand
O 2x per week € 32,50* per maand
O Onbeperkt € 37,50* per maand
O Gezinsabonnement onbeperkt € 90,00* Bij 3 personen of meer (max. 5 personen en minimale leeftijd 14 jaar) kunt u een gezinsabonnement nemen. Voorwaarde is dat de personen familie (gezin: vader, moeder en kinderen) zijn, en woonachtig (ingeschreven) zijn op hetzelfde adres. 

* Betaling zal in één keer geïncasseerd worden. Bij jaarabonnement geldt dat je voor elf maanden i.p.v. twaalf maanden betaald.

O Eenmalige startkosten van € 25,- geldend voor alle abonnementen.

Wil je meer weten over de fitness?

Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Onze instructeurs, secretariaat en/of fysiotherapeuten voorzien u graag van advies.  Neem contact op via info@fysiofits.nl of bel (0572) 363 023 of het contactformulier op de website.

KOM DIRECT LANGS OF BEL! 0572 36 30 23

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

De algemene reglementen zijn onlosmakelijk verbonden aan FysioFits en vormen onderdeel van het lidmaatschap dat u met FysioFits aangaat. Ieder lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en huisregels en dient zich daaraan te houden. FysioFits behoudt zich het recht om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen of toegang tot het pand te ontzeggen zonder teruggave van enige betaling. De voorwaarden en huisregels kunt u vinden op www.fysiofits.nl 

 

Artikel 5 Lidmaatschap  

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één maand of één jaar. Zonder bericht van opzegging wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd met één kalendermaand.
FysioFits hanteert een opzegtermijn van twee maanden bij jaarlidmaatschappen en bij flex lidmaatschappen per maand. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk. Indien u niet opzegt heeft u een betaalplicht. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. FysioFits kan zonder opgaaf van reden een lidmaatschap eenzijdig opzeggen. Minimale leeftijd 15 jaar.

Artikel 2 Tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap

Tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap is alleen mogelijk in het geval van langdurige blessures, zwangerschap of met een verklaring van uw huisarts of fysiotherapeut. In dit geval wordt de periode waarvoor het lidmaatschap tijdelijk is stopgezet, aan het einde van de contractperiode verlengd.
 

Artikel 6 Openingstijden

De fitness bij FysioFits is geopend op de openingstijden volgens de website. Tijdens een aantal erkende feestdagen en in uitzonderlijke situaties behoudt FysioFits zich het recht om de openingstijden aan te passen of gesloten te zijn, zonder dat hier een vermindering of restitutie van de contributie tegenover staat.
 

Artikel 3 Contributie & betaling  

 

De hoogte van de contributie is afhankelijk van de abonnementsvorm en de contractduur. U betaalt altijd voor een volle kalendermaand, ongeacht dat u later in de maand gestart bent. Betaling geschiedt achteraf per factuur.   

De contributie wordt omstreeks de 28e dag van de maand aan u gefactureerd. Indien u de openstaande factuur en/of facturen niet tijdig voldoet, heeft u geen toegang tot de faciliteiten van FysioFits. Bij het niet nakomen van de betaalplicht behoudt FysioFits zich het recht om de volledige contributie in één keer te vorderen.
 

Artikel 7 Privacyreglement 

 

Fysiofits houdt een registratie bij van uw administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaat FysioFits zorgvuldig met de gegevens om. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken. U gaat akkoord met Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op het moment dat u daadwerkelijk in behandeling of training bij onze praktijk bent gekomen. Meer informatie hierover is te vinden op onze website www.fysiofits.nl 

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid  

 

Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn eigen lichamelijke conditie. FysioFits aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor blessures of letsel ontstaan door het gebruik van onze faciliteiten of tijdens bezoek aan onze sportschool. FysioFits aanvaart geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen. FysioFits aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal van uw voertuig of andere vervoersmiddel als gevolg van het parkeren rondom de praktijk. Schade toegebracht aan de inventaris, de apparatuur of het gebouw is verhaalbaar bij het lid die de schade veroorzaakt op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
 

Artikel 8 Overige voorwaarden
 FysioFits behoudt zich het recht om tarieven, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend. 
×