Zorgverzekeraars 2020

FysioFits streeft naar de perfecte vorm van zorg. Na lang onderling beraad hebben wij besloten om voor het jaar 2020 geen contract te ondertekenen met National Academic, Promovendum, Aevitae Eucare, Caresco en Besured (Caresq-Iptiq).

De reden hiervoor is dat het geboden contract hoge administratieve lasten en lage tarieven met zich meebrengt waardoor er te weinig ruimte voor kwalitatief goede behandeling, bij- en nascholing en innovatie is.

Wij willen kwalitatief hoogwaardige zorg bieden en hebben daarom in het verleden ervoor gekozen per behandeling 25 minuten uit te trekken. De nu aangeboden tarieven dekken hooguit 15 a 20 minuten behandeltijd, dit zou inhouden dat we niet de kwaliteit van zorg kunnen bieden die we willen.

Wij gaan niet met deze voorwaarden akkoord en kiezen ervoor om geen contract aan te gaan met deze partijen.

>> Wat betekent dit voor u?

Bent u verzekerd bij een van deze zorgverzekeraars? Dan verandert er nu nog niets. Maar vanaf 01-01-2020 dus wel.

Wij kunnen dan niet meer de behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekering declareren. U krijgt zelf de rekening van ons. Deze betaalt u door middel van een factuur (per post of email). U kunt de factuur declareren bij uw verzekering en u krijgt (indien u hiervoor verzekerd bent) een deel van het bedrag terug.

>> Hoeveel moet ik dan zelf betalen?

Dat verschilt per verzekering, maar ook per pakket. Wij kunnen u informeren over de prijs van de behandeling. Voor informatie over welk deel u daarvan terug krijgt moet u zelf contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.

Wilt u weten met welke zorgverzekeraars wij wel een contract hebben voor 2020? zie bovenstaande foto.

Wilt u weten wat onze tarieven zijn? Klik dan hier