Zorgverzekeraars 2023

FysioFits streeft naar de perfecte vorm van zorg. Na lang onderling beraad hebben wij besloten om voor het jaar 2023 niet alle contracten te ondertekenen. Komend jaar kennen wij geen contracten met Zorg en Zekerheid & Caresq. Dit in verband met de abnormale eisen en lachwekkende tarieven die zij hanteren. Hier verzekerd? U krijgt van ons dan een factuur op praktijktarief. Deze is terug te lezen onder tarieven.

De rest van de verzekeraars hebben wij voor 2023 een contract. Bij een aantal hebben wij echter wel bezwaar gemaakt tegen de omstandigheden.  De reden hiervoor is dat het geboden contract hoge administratieve lasten en lage tarieven met zich meebrengt waardoor er te weinig ruimte voor kwalitatief goede behandeling, bij- en nascholing en innovatie is.

Wij willen kwalitatief hoogwaardige zorg bieden en hebben daarom in het verleden ervoor gekozen per behandeling 25 minuten uit te trekken. De nu aangeboden tarieven dekken hooguit 15 minuten behandeltijd, dit zou inhouden dat we niet de kwaliteit van zorg kunnen bieden die we willen.

Wij gaan niet met deze voorwaarden akkoord en kiezen ervoor om geen contract aan te gaan met deze partijen.

>> Wat betekent dit voor u?

Bent u verzekerd bij een van deze zorgverzekeraars voor Fysiotherapie?

Hierin veranderd er voor u niks. De behandelingen uit uw aanvullende pakket zullen worden vergoed. Komt u hier buiten dan geldt het volgende.

>> Hoeveel moet ik dan zelf betalen?

Zie hiervoor onze tarievenlijst 2023. Wilt u weten wat onze tarieven zijn? Klik dan hier

×