Zorgverzekeraars 2022

FysioFits streeft naar de perfecte vorm van zorg. Na lang onderling beraad hebben wij besloten om voor het jaar 2022 alle contracten te ondertekenen. Bij een aantal hebben wij echter wel bezwaar gemaakt tegen de omstandigheden.  De reden hiervoor is dat het geboden contract hoge administratieve lasten en lage tarieven met zich meebrengt waardoor er te weinig ruimte voor kwalitatief goede behandeling, bij- en nascholing en innovatie is.

Wij willen kwalitatief hoogwaardige zorg bieden en hebben daarom in het verleden ervoor gekozen per behandeling 25 minuten uit te trekken. De nu aangeboden tarieven dekken hooguit 15 a 20 minuten behandeltijd, dit zou inhouden dat we niet de kwaliteit van zorg kunnen bieden die we willen.

Wij gaan niet met deze voorwaarden akkoord en kiezen ervoor om geen contract aan te gaan met deze partijen.

>> Wat betekent dit voor u?

Bent u verzekerd bij een van deze zorgverzekeraars voor Fysiotherapie?

Hierin veranderd er voor u niks. De behandelingen uit uw aanvullende pakket zullen worden vergoed. Komt u hier buiten dan geldt het volgende.

>> Hoeveel moet ik dan zelf betalen?

Zie hiervoor onze tarievenlijst 2022. Wilt u weten wat onze tarieven zijn? Klik dan hier

×