Informatie revalidatie na COVID-19

Revalidatie na COVID-19

Iedereen kan terecht bij FysioFits voor revalidatie na het coronavirus. Wij bieden een multidisciplinaire behandeling. Hierbij maken wij een persoonlijk behandelplan. Er vindt samenwerking plaats tussen (sport)fysiotherapeuten, een longfysiotherapeut, diëtisten, ergotherapeuten en een leefstijlcoach.

Fases van herstel

Fase 1

De patiënt wordt begeleid middels zorg op afstand (indien nodig). De intake en het opstellen van het behandelplan staan centraal. Daarna wordt er een start gemaakt met ademhalingsoefeningen en fysieke activatie.

Fase 2

Dit is een trainingsfase van enkele weken tot maanden waarin zowel fysiek als mentaal getraind wordt, op basis van een beweegprogramma op maat.

Fase 3

Dit is de eindfase waarin wordt bekeken wat nodig is om werk, sport en andere dagelijkse activiteiten weer te kunnen hervatten.  Zelfmanagement en afbouwen van therapie zijn in deze fase belangrijk.

Wat kan iemand verwachten?

Na een intake om de huidige klachten en fysieke conditie in kaart te brengen, maken wij een behandelplan gericht op de specifieke doelen. Vervolgens gaan we aan de slag met de doelen die voor de patiënt van toepassing zijn. De duur hiervan wordt per persoon bepaald.

Voor wie?

De behandeling is voor mensen die het COVID-19 virus hebben gehad en klachten ervaren zoals vermoeidheid, kortademigheid en minder kracht in de spieren. Het programma is niet alleen bedoeld voor mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen, maar ook voor diegenen die ziek zijn geweest en bovenstaande klachten ervaren.

Vergoeding

De behandelingen worden vergoed door de zorgverzekering uit het aanvullend pakket. Een verwijzing is nodig als een patiënt aan huis fysiotherapie nodig heeft of een ziekenhuisopname heeft gehad. Na een ziekenhuisopname heeft een patiënt recht op 12 maanden chronische fysiotherapie.

Wij zijn aangesloten bij het kennisnetwerk Chronisch Zorgnet. Verwijzers kunnen de verwijzing ook regelen via https://chronischzorgnet.nl

Gratis telefonisch Corona spreekuur

Patiënten kunnen bij vragen over het herstel na corona, kosteloos advies inwinnen bij ons. Dit kan telefonisch (0572 36 30 23), via WhatsApp (06 81 99 60 01) of email (info@fysiofits.nl). Wij nemen dan zo snel mogelijk via telefonisch of WhatsApp contact op om de vraag te beantwoorden.

Ook als er slechts milde klachten (bijv. verlies aan conditie) overgehouden zijn, mogen ze contact met ons opnemen.

Meer informatie over fysiotherapie bij patiënten na ontslag uit het ziekenhuis of patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt in de thuissituatie: https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kennisplatform/onbeveiligd/coronavirus/kngf-standpunt-fysiotherapie-bij-patienten-met-covid-19-versie-1.0.pdf

×