Heino

C.Huygensstraat 3

Valpreventie

Fysiofits en Ergotherapie des Huizes organiseren samen een valpreventietraining voor de inwoners van Salland. 

Valpreventie

Elke 5 minuten beland een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een valongeval. Dit is slechts 10% van het totaal aantal valongevallen van ouderen. De risicofactoren zijn divers zoals mobiliteitsproblemen, obstakels thuis, duizeligheid of balansproblemen.  

Vanaf nu kunnen de inwoners van Heino en omstreken terecht bij onze praktijk in Heino voor een volledige valpreventie training. Deze word door een fysiotherapeut en ergotherapeut gegeven.  

Wat houd de training in? 

Wij werken met de principes van het ‘Vallen verleden tijd’ programma dat door de Sint Maartenskliniek is ontwikkeld.  

Deze training bestaat uit 10 bijeenkomsten inclusief screening (1 uur per les) Tijdens de training komen verschillende onderwerpen aan bod zoals:  

  • Leren vallen 
  • Lopen op verschillende ondergronden 
  • Lopen met een hulpmiddel 
  • Opstaan vanuit de stoel 
  • Balans bij dubbeltaken 
  • Kracht onderste extremiteit/ Traplopen 
  • Balans/ evenwicht vormen 
  • Voorlichting t.a.v. risicofactoren 

Tevens zal er indien nodig een huisbezoek plaats vinden om de thuissituatie in kaart te brengen en adviezen uit te brengen omtrent de omgevingsfactoren. 

Voor wie? 

Valpreventie is voor iedereen die verhoogd risico heeft op vallen of een geschiedenis heeft van meerdere vallen afgelopen jaar. Maar ook als er angst is om te vallen waardoor er sprake is van verhoogd isolement.  

Iedereen kan gebruik maken van onze training ook al maakt degene al gebruik van een stok of rollator.  

Vergoeding

De training zal van de reguliere behandelingen af gaan, Voor ergotherapie is men 10 uur vergoed vanuit het basispakket, fysiotherapie afhankelijk van het pakket. Elke bijeenkomst is 1 fysiotherapie zitting. Een verwijzing is niet nodig, u kunt direct een afspraak maken.  

Locatie en tijd 

Heino – C. Huygensstraat 3 

Voor meer informatie bel naar Fysiofits: 0572- 363 023 of naar Ergotherapie des Huizes 06-57675976 of check www.FysioFits.nl 

×