Geriatrie Fysiotherapie

FysioFits zet zich met hart en ziel in voor senioren die de beweeglijkheid van hun lichaam zien afnemen. Onze geriatrie fysiotherapeut is gespecialiseerd in deze zorg. Dit kunnen vitale senioren zijn die op een wachtlijst staan voor bijvoorbeeld een nieuwe knie of nieuwe heup. Maar wat veel vaker voorkomt is zoals genoemd senioren die de beweeglijkheid van het lichaam achteruit zien gaan. Hierdoor ondervinden ze soms problemen tijdens het dagelijkse leven of krijgen ze aandoeningen die gepaard gaan met het ouder worden. Er kunnen klachten ontstaan door lichamelijke aandoeningen in de gewrichten. Helaas komen bij het ouder worden soms ook andere aandoeningen als Parkinson, longklachten, Diabetes Mellitus type 2, dementie, hartklachten en een beroerte (CVA) om de hoek kijken, met name de combinatie van verschillende klachten komt steeds vaker voor.

De geriatrie fysiotherapeut is gespecialiseerd in de zorg voor (kwetsbare) senioren  met een hoge biologische leeftijd. De therapeut heeft specifieke kennis over de doelgroep en de veelvoorkomende aandoeningen in deze groep. Door deze specialisatie is de therapeut nog beter in staat een zo optimaal mogelijk behandeltraject voor u op te stellen en samen te bekijken wat allemaal tot uw mogelijkheden behoort. Dit kan een behandeling zijn maar ook informatie, advies en begeleiding bij bijvoorbeeld hulpmiddelen.

Graag doen we nog een stapje extra en kijken we naar omgevingsfactoren die de omgang met de gezondheidsproblematiek kunnen beïnvloeden. We hebben nauw contact met familie en hulpverleners zoals artsen, mantel-/thuiszorg en verpleegkundigen. Waar nodig adviseren we over het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers en de benodigde hulpmiddelen.

Zo proberen we er, in samenwerking met u en vele anderen, alles aan te doen om het herstel van voorspoedig te laten verlopen en te zorgen dat onze cliënten zo lang en plezierig mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat is een mooi vooruitzicht, toch!

Een afspraak maken? Bel 0572-363023

×